8 авг. 2014 г.

Турнир в Белостоке с обсчетом рейтинга в последние дни лета

Image result for картинки окончания лета   Группы А и В, положение ниже.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

MINI-ELO „BIAŁYSTOK 2014” (4)I.    CEL:
·           Umożliwienie zawodnikom rywalizacji w turnieju szachowym zgłoszonym do oceny rankingowej FIDE
·           Możliwość uzyskania do II kategorii włącznie
II.   ORGANIZATORZY:
·           MUKS Stoczek 45 Białystok, ul. Łagodna 10, tel. 85 664 46 82
·           Stowarzyszenie Szkółka Szachowa w Białymstoku
·           Sędzia główny IA Leszek Zega, kom. 722 334 038, e-mail: leszeg@wp.pl
III.  TERMIN I MIEJSCE:
·           29-31.08.2014 r.
·           Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 w Białymstoku, ul. Łagodna 10, tel. 85 664 46 82
IV. UCZESTNICY:
·        Grupa A – zawodnicy posiadający na aktualnej liście FIDE ranking międzynarodowy ELO do 1599 włącznie oraz zawodnicy z rankingiem krajowym minimum 1600;
·        Grupa B – zawodnicy z rankingiem krajowym maksimum 1600
V. SYSTEM ROZGRYWEK:
·           Szwajcarski na dystansie 9 rund
VI.  TEMPO GRY:
·        Grupa A – po 50 minut na całą partię dla zawodnika i dodatkowo po 10 sekund na każdy ruch od początku partii
·        Grupa B – po 60 minut na całą partię dla zawodnika
VII. ZGŁOSZENIA:
·           Zgłoszenia przyjmuje Leszek Zega: e-mail: leszeg@wp.pl kom. 722 334 038
·           Serwis turniejowy grupy A: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_3853/
·           Serwis turniejowy grupy B: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_3854/
VIII. PROGRAM ZAWODÓW:
·        29.08.2014 r.:       godz. 09:00     – zgłoszenia
godz. 10:00    – rundy I-III
·        30.08.2014 r.:       godz. 10:00     – rundy IV-VI
·        31.08.2014 r.:       godz. 10:00     – rundy VII-IX
IX. KRYTERIA PUNKTACJI POMOCNICZEJ:
·           Średni Buchholz
·           Pełny Buchholz
·           Progresja
X. WPISOWE:
·        Grupa A – 70 zł
·        Grupa B – 50 zł
·        Wpisowe obejmuje opłatę rankingową
XI. NAGRODY:
·        Grupa A – za I miejsce 400 zł, II – 300 zł, III – 200 zł, IV – 150 zł, V – 100 zł, VI – 80 zł
·        Grupa B – za I miejsce 200 zł, II – 150 zł, III – 100 zł, IV – 75 zł, V – 50 zł, VI – 40 zł
·        Puchary i dyplomy za miejsca I-III
·        Czasopisma szachowe dla pozostałych uczestników
XII. INFORMACJE KOŃCOWE:
·            W zawodach obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach.
·           Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.
·           Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów (w zakresie przepisów gry).
·           Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.
·           Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne.

/…/ Leszek Zega