30 мар. 2014 г.

C 1-4 мая и с 10-11 мая в Белостоке (РП) пройдет классификационный турнир (ФИДЕ) Весна-2014г.

Швейцарская система, классика, хорошие призы.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

TURNIEJU KLASYFIKACYJNEGO „BIAŁYSTOK – WIOSNA 2014”


I.    CEL:
·         Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
·         Podwyższenie kategorii szachowych i rankingu międzynarodowego ELO.
II.   ORGANIZATOR:
·           MUKS Stoczek 45 Białystok, ul. Łagodna 10, tel. 85 664 46 82
·           Sędzia główny IA Leszek Zega, kom. 722 334 038, e-mail: leszeg@wp.pl
III.  TERMIN I MIEJSCE:
·           1-4, 10-11.05.2014 r.
·           Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 w Białymstoku, ul. Łagodna 10, tel. 85 664 46 80
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
·        Grupa A – zawodnicy z dowolnym rankingiem międzynarodowym ELO oraz zawodnicy z rankingiem krajowym minimum 1600;
·        Grupa B – zawodnicy z rankingiem ELO do 1599 włącznie oraz zawodnicy z rankingiem krajowym do 1801;
·        Grupa C – zawodnicy z rankingiem krajowym do 1600 (bez rankingu ELO);
·        Grupa D – dzieci urodzone w 2007 roku i młodsze
V. ZGŁOSZENIA:
·           Zgłoszenia przyjmuje sędzia główny
·           Serwis turniejowy:
VI.   SYSTEM ROZGRYWEK:
·           Szwajcarski na dystansie 9 rund
VII.  TEMPO GRY:
·        Grupa A – po 90 minut na całą partię dla zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch od początku partii
·        Grupa B – po 30 minut na całą partię dla zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch od początku partii
·        Grupa C – po 30 minut na całą partię dla zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch od początku partii
·        Grupa D – po 30 minut dla zawodnika na całą partię
VIII. PROGRAM ZAWODÓW:
Data
Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
01-04, 10-11.05
01-03.05
02-04.05
10-11.05
01.05
09:00 – zgłoszenia
09:00 – zgłoszenia
 
 
 
10:00 – I runda
10:00 – rundy I-III
 
 
 
16:00 – II runda
 
 
 
02.05
10:00 – III runda
10:00 – rundy IV-VI
09:00 – zgłoszenia
 
 
 
 
10:00 – rundy I-III
 
03.05
10:00 – IV runda
10:00 – rundy VII-IX
10:00 – rundy IV-VI
 
 
16:00 – V runda
 
 
 
04.05
10:00 – VI runda
 
10:00 – rundy VII-IX
 
10.05
10:00 – VII runda
 
 
09:00 – zgłoszenia
 
16:00 – VIII runda
 
 
10:00 – rundy I-V
11.05
10:00 – IX runda
 
 
10:00 – rundy VI-IX
IX. KRYTERIA PUNKTACJI POMOCNICZEJ:
·           Średni Buchholz
·           Pełny Buchholz
·           Progresja
X. WPISOWE I OPŁATA RANKINGOWA:
·        Grupa A    – 80 zł
·        Grupa B    – 80 zł
·        Grupa C    – 60 zł
·        Grupa D    – 60 zł
XI. NAGRODY:
·        Puchary i pamiątkowe medale we wszystkich grupach
·        Nagrody pieniężne dla 20% uczestników w grupach:
v A – za I miejsce 800 zł
v B – za I miejsce 600 zł
v C – za I miejsce 400 zł
·        Nagrody rzeczowe w grupie D
·        Czasopisma szachowe dla pozostałych uczestników
XII. INFORMACJE KOŃCOWE:
·        W zawodach obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.
·        Zapis przebiegu partii obowiązuje zawodników urodzonych w 2006 roku i starszych.
·        Turnieje A i B zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.
·        Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.
·        Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów (w zakresie przepisów gry).
·        Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.
·        Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne.

/…/ IA Leszek Zega