14 дек. 2013 г.

C 27.12.2013 по 29 (31).12.2013 в Белостоке будет проводиться Мемориал Людвика Заменгофа (группы А,В,С,D).

Положение 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

SZACHOWEGO MEMORIAŁU IMIENIA LUDWIKA ZAMENHOFA

I.       CEL ZAWODÓW:
·         Popularyzacja postaci Ludwika Zamenhofa (1859-1917), twórcy języka międzynarodowego esperanto, poligloty, lekarza.
·         Upowszechnianie sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
·         Zdobycie wyższych kategorii szachowych.
II.   ORGANIZATOR:
·        MUKS Stoczek 45 Białystok tel. 85 664 46 82, www.podlzwszach.net
·        Sędzia główny: IA Leszek Zega, kom. 722 334 038, e-mail: leszeg@wp.pl
III. TERMIN I MIEJSCE:
·        27-31.12.2013 roku
·        Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 w Białymstoku ul. Łagodna 10, tel. 85 664 46 80
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
·        Grupa A – zawodnicy z dowolnym rankingiem międzynarodowym ELO oraz zawodnicy z rankingiem krajowym minimum 1600;
·        Grupa B – zawodnicy z rankingiem międzynarodowym ELO do 1599 włącznie oraz zawodnicy z rankingiem krajowym do 1801;
·        Grupa C – zawodnicy z rankingiem krajowym do 1600 (bez rankingu międzynarodowego ELO);
·        Grupa D – dzieci urodzone w 2006 roku i młodsze
V. ZGŁOSZENIA:
·           Zgłoszenia przyjmuje Leszek Zega: e-mail: leszeg@wp.pl tel. kom. 722 334 038, tel. do pracy 85 664 46 82
·           Serwisy turniejowe:
VI. SYSTEM GRY:
·        Szwajcarski na dystansie 9 rund
VII. TEMPO GRY:
·        Grupa A – po 90 minut na całą partię dla zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch od początku partii
·        Grupa B – po 30 minut na całą partię dla zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch od początku partii
·        Grupa C – po 30 minut na całą partię dla zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch od początku partii
·        Grupa D – po 30 minut dla zawodnika na całą partię
VIII. PROGRAM ZAWODÓW:
Data
Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
27.12
09:00 – zgłoszenia
09:00 – zgłoszenia
 
 
 
10:00 – I runda
10:00 – rundy I-III
 
 
 
16:00 – II runda
 
 
 
28.12
10:00 – III runda
10:00 – rundy IV-VI
09:00 – zgłoszenia
 
 
16:00 – IV runda
 
10:00 – rundy I-III
 
29.12
10:00 – V runda
10:00 – rundy VII-IX
10:00 – rundy IV-VI
09:00 – zgłoszenia
 
16:00 – VI runda
16:00 – zamknięcie
 
10:00 – rundy I-V
30.12
10:00 – VII runda
 
10:00 – IX runda
10:00 – IX runda
 
16:00 – VIII runda
 
16:00 – zamknięcie
14:00 – zamknięcie
31.12
10:00 – IX runda
 
 
 
 
14:00 – zamknięcie
 
 
 
IX. PUNKTACJA DODATKOWA:
·        Średni Buchholz
·        Pełny Buchholz
·        Progresja
X. WPISOWE:
·        Grupa A    – 80 zł
·        Grupa B    – 80 zł
·        Grupa C    – 60 zł
·        Grupa D    – 50 zł
Wpisowe zawiera opłatę rankingową w wysokości 20 zł od każdego zawodnika.
XI. NAGRODY:
·        Puchary i pamiątkowe medale we wszystkich grupach
·        Nagrody pieniężne dla 20% uczestników w grupach:
v A – za I miejsce 800 zł
v B – za I miejsce 600 zł
v C – za I miejsce 400 zł
·        Nagrody rzeczowe w grupie D
·        Czasopisma szachowe dla pozostałych uczestników
XII. SPRAWY RÓŻNE:
·        W zawodach obowiązują „Przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. z 1.07.2009 roku” wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez FIDE i PZSzach.
·        Zapis przebiegu partii obowiązuje zawodników urodzonych w 2005 roku i starszych.
·        Turnieje A i B zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.
·        Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.
·        Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów (w zakresie przepisów gry).
·        Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.

·        Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne.