25 нояб. 2013 г.

1 декабря 2013 в Сокулке (Польша) будет проводиться шахматный турнир

Есть группы A, B, C Положение

 Turniej Szachowy
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy  Sokółka
 01. XII. 2013
           zorganizowany w ramach akcji „Szachiści grają dla Polonii 2013

I. CEL ZAWODÓW:
·      Popularyzacja szachów w środowisku lokalnym.
·      Pozyskanie środków finansowych na rzecz zaproszenia dzieci Polaków z zagranicy na obóz szachowy „Wakacje z szachami 2014”.
·      Popularyzacja idei budowania relacji Polonii zagranicznej z Polską.
·      Promocja szachów w  społeczności Sokółki oraz środowiskach polonijnych.
·      Budowa relacji środowiska szachowego z władzami  samorządowymi Sokółki.

II. PATRONAT:
·        Burmistrz Miasta i Gminy Sokółka

III. ORGANIZATORZY:
·      LUKSz „Orient” Sokółka
·      Sokólski Ośrodek Kultury
·      Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce
·      Sędzia – Józef Bochenko (lic.10300014),tel. 507 123 671;                       email:ziukjb@wp.pl
·      Kierownik turnieju – Wojciech Zajkowski

IV. TERMIN I MIEJSCE:
·        Turniej zostanie rozegrany w dniu 01 Grudzień 2013r. (niedziela)
w Sokólskim Ośrodku Kultury ul. Grodzieńska 1.
·     Rozpoczęcie godz. 10.00
V. SYSTEM ROZGRYWEK, TEMPO GRY:
·      System szwajcarski na dystansie 9 rund gr.A
·      7 rund gr.B i C
·      gr. A-Tempo gry 10minut + 5s
·      Gr. B i C- 20 min.+10s  dla zawodnika na całą partię          (możliwość zdobycia IV i V Kategorii szachowej)
VI. UPRAWNIENIA DO STARTU
Turniej będzie rozgrywany w 3 grupach
·        Grupa A – zawodnicy z rankingiem 1600 i wyższym
·        Grupa B –  rocznik 2001 i młodsi .
·        Grupa C- dzieci 2006 i młodsi.

VII. KRYTERIA PUNKTACJI POMOCNICZEJ:
1.  Średni Buchholz
2.  Pełny Buchholz
3.  Średni ranking przeciwników

VIII. NAGRODY
l  w kategorii „open” grupa A-
za I miejsce: puchar Burmistrza Sokółki za m-sca I-III medale
oraz nagrody pieniężne : I m-sce 400 zł
wysokość dalszych nagród zostanie podana po 3 rundzie
l w kategorii grupa B- za I miejsce puchar Burmistrza Sokółki oraz  za m-ca I-III i atrakcyjne nagrody rzeczowe dla zwycięzców i drobne upominki dla wszystkich uczestników
.Nagrodą honorową jest udział w spotkaniu z parlamentarzystami w Sejmie dla zwycięzcy do lat 12 w kat. chłopców i dziewczyn.  
l W kategorii Grupa C- za I miejsce puchar Burmistrza Sokółki oraz medale za m-ca I-III, dyplomy oraz nagrody rzeczowe wszystkim startującym  w grupie.
l dyplomy dla wszystkich uczestników,
l  nagroda specjalna dla najmłodszego zawodnika turnieju
IX. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do udziału w zawodach należy nadsyłać do sędziego mail:ziukjb@wp.pl/; lub dokonać zgłoszenia na stronie www.chessarbiter.com. Termin zgłoszeń do godz. 9.30 w dniu turnieju.
Wpisowe
Turniej A-od każdego zawodnika wynosi 40zł.
Turniej B- od każdego zawodnika wynosi 20zł.
Turniej C- od każdego zawodnika wynosi 10zł.
X. USTALENIA KOŃCOWE:
·        Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. z 1 lipca 2009 r. wraz ze zmianami i uzupełnieniami.
·        Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród        w dodatkowych kategoriach.
·        Opiekę nad nieletnimi zawodnikami sprawują rodzice i kluby delegujące zawodników.
·        Dopuszczalny czas spóźnienia na rundę 5 min.
·        Zadzwonienie komórki zawodnika podczas partii powoduje natychmiastowe jej przegranie.
·        Zadzwonienie komórki rodzica, opiekuna czy kibica skutkuje natychmiastowym opuszczenie sali gry. 
·        Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do organizatorów              i sędziego głównego, którego decyzje są ostateczne.

                                                                  Organizatorzy